achtergrond afbeelding Geldt.nl
Kadowinkel
Momenteel is er nog geen firma in de categorie Kadowinkel als deelnemer bij ons ingeschreven.

Er zijn echter al wel bedrijven in deze categorie die aangegeven hebben interesse te hebben voor Geldt.nl
dat zijn onder andere:

Hobbykelder Jasmijntje - Assen
Bij Jet - Meppel

Geldt.nl

Handelsstraat 9
7917 RC Geesbrug
Telefoon: 06-54327997
E-mail: info@geldt.nl
KvK: 61506494

Ondernemersvoordeel

Geldt.nl biedt zelfstandige ondernemers nieuwe kansen op de consumentenmarkt.

Consumentenkorting

Geldt.nl is een platform van zelfstandige ondernemers die consumenten voordeel biedt.