achtergrond afbeelding Geldt.nl
Momenteel is er nog geen firma in Noordlaren als deelnemer bij ons ingeschreven.

Er zijn echter al wel bedrijven hier die aangegeven hebben interesse te hebben voor Geldt.nl
dat zijn onder andere:

Bert Harms Autorijschool - Noordlaren

Geldt.nl

Handelsstraat 9
7917 RC Geesbrug
Telefoon: 06-54327997
E-mail: info@geldt.nl
KvK: 61506494

Ondernemersvoordeel

Geldt.nl biedt zelfstandige ondernemers nieuwe kansen op de consumentenmarkt.

Consumentenkorting

Geldt.nl is een platform van zelfstandige ondernemers die consumenten voordeel biedt.